Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku konusunu oluşturan bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında düzenlemeler hususunda Hansa Hukuk Danışmanlık olarak hizmet vermekteyiz.

İnternet hukuku, İnternet’in kullanılması ile ortaya çıkan hukuki meseleleri inceler. İnternet hukukunun hukukun birçok alanı ile etkileşim içerisindedir. İnternet erişimi ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir.

Hizmetlerimiz;

  • Siber Suçlar
  • İnternetten İçerik Kaldırma
  • İnternetten Haber Kaldırma
  • İnternet Yoluyla Tehdit, Şantaj ve Hakaret Davaları
  • Haberleşme Özgürlüğü Hakkının Kısıtlanması Hakkındaki Uyuşmazlıklar
  • Haberleşmenin ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali