Kişisel Verilerin Korunması Uyum Projesi

Hepimiz hakkımızdaki bilgilerin güvende olmasını, iznimiz olduğu takdirde paylaşılmasını isteriz.

Dolayısyla, gelişen teknoloji ve internet dünyasının hızlanması ile birlikte kişiye ait bilgilerin yeni sistemlerle korunma altına alınması zorunluluk haline gelmiştir.

Kişilerin temek hak ve özgürlüklerini korumak ve veri işleyen kurumların yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun kapsamında tüzel ve gerçek kişilerin; kişisel verilerle ilgili uyum süreçlerini ve sistem analizlerini olası ceza ve yaptırımlara karşı Danışmanlık Hizmeti alarak olası riskleri minimuma indirebilirsiniz.

HANSA Hukuk ve Danışmanlık olarak, son dönemde hayatımıza giren ve önemli bir yer tutan Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun uygulanması konusunda, firmalar ve kişilere kanunun uygulayacağı hükümler çerçevesinde analiz, raporlama, değerlendirme, eğitim ve sürekli denetleme süreçlerinin yerine getirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bilişim, Hukuk ve Süreç Danışmanlığı hizmetlerinin birbiriyle ilişkili ve uyum içerisinde çalışmasının ortak paydası olan KVKK Danışmanlığını; alanında öncü avukat ve danışman kadromuz, güçlü bilişim ekibimiz ile hızlı, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.